Invazív gyomnövények allelopatikus hatásának vizsgálata laboratóriumi körülmények között

Dátum
Szerzők
Demeter, Orsolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Hazánk területén megjelenő gyomnövények közül számos olyan károsító jellegű fajjal találkozunk, amelyek ellen fokozott védekezéssel kell fellépni. Ilyen gyomok az özönnövények is, amelyek térhódítása egyre szembetűnőbbé válik világszerte. Erős kompetíciós képességük révén sikeresen felveszik a versenyt az őshonos növényekkel és a gyors és intenzív fejlődésüknek köszönthetően képesek kiszorítani őket a természetes élőhelyükről. Az invazív gyomnövények allelopatikus hatása is hozzájárulhat ehhez a térnyeréshez, mivel az általuk termelt kémiai anyagokkal képesek a közvetlen környezetükben élő növények csírázását, illetve fejlődését gátolni, megakadályozni. Kutatásunk célja három invazív gyomnövény allelopatikus hatásának feltérképezése volt csemegekukorica tesztnövény csírázására, illetve növekedésére. A kísérlet során a mandulapalka (Cyperus esculentus L.), az ázsiai gyapjúfű (Eriochloa villosa), valamint a szíriai selyemkóró (Asclepias syriaca L.) zöld növényi részeiből készült eltérő koncentrációjú kivonatok segítségével vizsgáltuk, hogy rendelkeznek-e olyan allelokemikáliákkal, amelyek által képesek serkenteni vagy gátolni a csemegekukorica fejlődését, növekedését. A szakirodalmi források alapján megállapítható, hogy mind a három gyomnövény veszélyes gyomfajnak számít, emiatt fontos figyelemmel kísérni a fajok aktuális helyzetét Magyarországon. Fellépésük esetén a különböző kultúrákban termésveszteségekre is számítani kell.
Leírás
Kulcsszavak
allelopátia, gyomnövény, mandulapalka, szíriai selyemkóró, ázsiai gyapjúfű
Forrás