Guanidil funkcióval ellátott tiazolszármazék szintézis lépéseinek optimálása

Dátum
Szerzők
Váradi, Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásunk célkitűzése olyan guanidil egységet tartalmazó tiazolszármazékok előállítása, illetve a szintézis lépéseinek optimálása volt, melyek potenciális szemikarbazid-szenzitív aminoxidáz (SSAO) enzim [primer amin-oxidáz, EC 1.4.3.21.] inhibitoraiként alkalmazhatóak. Ezen szakdolgozat keretein belül az N-(4-(2-(4-Guanidinofenil)-etil)-1,3-tiazol-2-il)acetamid guanidil funkcióval ellátott tiazolszármazékot állítottuk elő az N-(2-acetamino-1,3-tiazol-4-il)metil-acetát O-acetát származékból kiindulva az Inoue és társa által 2006-ban benyújtott PTC Int. Appl. 20060116312 szabadalmi számmal ellátott szintézismódszerek alkalmazásával és azok optimálásával.
Leírás
Kulcsszavak
tiazol, tiazolszármazék, optimálás, Wittig-reakció, oxidáció, IBX, H-CUBE, guanidil
Forrás