Új orvosi technológia bevezetésének finanszírozása egy kórházi osztályon

Dátum
2007-07-18T13:35:17Z
Szerzők
Török, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjaink egészségügyében új orvosi technológia meghonosításakor, az orvosszakmai szempontok mellett a finanszírozhatóság szempontrendszere is egyre nagyobb figyelmet kap. A két nézőpont együttes érvényesítése a kórházi menedzsment és a szakmai vezetők szoros együttműködését teszi szükségessé. A dolgozatban egy újonnan bevezetendő katéter technológia (vaszkuláris intervenciós radiológia, VIR) finanszírozási vonatkozásait vizsgáljuk. Az új típusú szolgáltatás bizonyos ellátási formákkal párhuzamosan is működhet, más területen az ellátási spektrumot bővítheti, új piaci szegmenst hozva létre.
Leírás
Kulcsszavak
új orvosi technológia, költséghatékonyság, betegutak, kórházfinanszírozás, vaszkuláris intervenciós radiológia
Forrás