Termálvízkutak jellemzése és alternatív hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mintaterületen

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A gazdasági fejlődés, valamint a fogyasztói szokások folyamatosan növelik az emberiség energiaigényét. Az energiabiztonság növelése és az üvegházgázok emissziójának csökkentése érdekében fontos, hogy a megújuló energiák hasznosítását helyezzük előtérbe, valamint csökkentsük az üvegházhatásúgázok kibocsátásának mennyiségét. Dolgozatomban szabolcs-szatmár-bereg megyei területen meglévő termálkutak kvalitatív (víz-, hő- és sótartalma) és kvantitatív (kitermelt vízmennyiség) jellemzőit vizsgáltam.Jelenleg ezek nagy részével balneológiai és rekreációs céllal termelnek, viszont emellett más hasznosítási alternatívák is léteznek, ilyen például az energetikai vagy az öntözési célú kitermelés. A témám egyik fő kérdése, hogy területet jellemezzem egyik ill. másik szempontból: vannak-e, és ha igen hol, ezekből a szempontokból kedvező vagy mérsékelten kedvező területek. GIS eszközökkel megalkottam egy olyan döntéstámogatási modellt, amellyel azt vizsgáltam, hogy vannak-e olyan kutatási területek, ahol a termálkutak vizeit öntözési vagy fűtési célra előnyös lehet hasznosítani. Öntözés szempontjából az alacsony hőmérsékletű és alacsony sótartalmú termálvizek, míg energetikai hasznosítás szempontjából a magas hőmérsékletű vizek perspektivikusak. Az energetikai célú hasznosítás szempontjából az oldott anyag koncentráció lehet kedvezőtlen vagy akár indifferens is, de ez technológiától függ. Ezen felül készítettem egy, a helyi termálvíz alternatív felhasználási lehetőségeit vizsgáló SWOT analízist, amellyel annak veszélyeit, gyengeségeit, erősségeit, lehetőségeit is vizsgáltam.

Leírás
Kulcsszavak
termálvíz, termálvíz, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, környezetgazdálkodás, GIS, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, környezetgazdálkodás, GIS
Forrás