„Egy szürreális film statisztái voltunk”

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom fókuszában a 2015-ös menekült krízis idején segítő tevékenységet folytató debreceni önkéntes szervezet, a Migration Aid állt. A tagokkal készült interjúk és a szervezet internetes kommunikációjának vizsgálatán keresztül értelmeztem a hazánkba 2015 előtt példátlan menekültválság megoldásában résztvevő önkéntes segítők tevékenységét és motivációit. A holisztikus szemléletű értelmezésben három szinten, egyéni, közösségi és társadalmi vonatkozások mentén végeztem az elemzést. Az önkéntes segítők és a menekültek kapcsolatában pedig a reciprocitás oldaláról közelítve a kölcsönös értékátadás folyamatát tártam fel. A szervezet internetes kommunikációjának sajátossága, hogy az online térben szerveződő kapcsolatokat offline kontaktusokra sikerül váltaniuk, azaz az interneten szerveződő csoport kilépve a virtuális térből valósította meg a segítői szerepét, miközben a virtuális kapcsolatait is intenzíven használta az adományok és a tagok tevékenységének megszervezésében.

Leírás
Kulcsszavak
önkéntesség, migrációs krízis, menekültválság, menekültsegítés, migránsválság, migration aid, jótékonyság, segítő tevékenység, társadalmi válaszreakció, önkéntes közösség
Forrás