Vizuális művészeti alkotások percepciója és értékelése

Dátum
Szerzők
Barkó, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen dolgozat a következő angol nyelvű szöveg magyarra történő fordítása: Hagtvedt, H., Hagtvedt, R., & Patrick, V. M. (2008). The Perception and Evaluation of Visual Art. Empirical Studies Of The Arts, 26(2) 197-218. A forrásnyelvi szövegben a szerzők vizuális művészeti alkotások értékelésével összefüggésben álló kognitív és affektív komponenseket vizsgálják.
Leírás
Kulcsszavak
vizuális művészeti alkotások, esztétikai ítélet, művészetpszichológia, művészeti alkotások percepciója
Forrás