A tetraklóretán, tetraklóretilén és triklóretilén Synechococcus PCC 6301 cianobaktériumra kifejtett hatásainak vizsgálata

Dátum
2011-05-05T06:35:06Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy a talajvízmozgások következtében a korábbi ipari tevékenység eredményeként a talajban, talajvízben felhalmozódott kismolekulájú klórozott szénhidrogének felszíni vizekben való megjelenésének kockázata megnőtt. Munkánk során három kismolekulájú klórozott szénhidrogén (triklóretilén, tetraklóretilén és tetraklóretán) hatását vizsgáltuk a Synechococcus elongatus (Synechococcus sp. PCC 6301) cianobaktérium növekedésére és élettani folyamataira. Az eredmények azt mutatják, hogy a kontroll tenyészethez képest mindhárom klórozott szénhidrogén növekedésgátlást okoz, már a kezelés indításától számított 2-4 órán belül. A kezelt tenyészetekben megváltozott a fotoszintetikus pigmentek aránya is (a kezelt tenyészetekben nőtt a klorofill-bomlástermékek mennyisége). A kezelés hatással volt a cianobaktérium oxidatív stressz-enzimeinek aktivitására: a peroxidáz, a szuperoxid-dizmutáz enzimek aktivitása nőtt a kezelt tenyészetekben, valamint megnőtt a TBA-reaktív anyagcseretermékek mennyisége, ami a lipid peroxidáció fokozódására utal. Eredményeink azt mutatják, hogy a klórozott szénhidrogének hatása a vízi ökoszisztémákban a magasabbrendű vízi élőlényekre gyakorolt károsító hatásokon túlmenően a vízi ökológiai rendszerek trofikus kapcsolatrendszerének legalsó szintjét képviselő fotoszintetizáló szervezetekre is jelentős.

Leírás
Kulcsszavak
Synechococcus, oxidatív stressz
Forrás