Porcsalma Nagyközség fejlődésének elemzése 2017 és 2020 között

Dátum
Szerzők
Kanyó, Szilárd
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban Porcsalma Nagyközség fejlődése kerül bemutatásra. A szakirodalmi áttekintésben lehatárolásra kerül a vidék, vidékfejlesztés, népességmegtartó képesség, mint fogalmak. Összevetésre kerültek a településen végbement fejlesztések a demográfiai mutatókkal kapcsolatban. Javaslatok kerültek meghatározásra, a nagyközség népességmegtartó képességének javítására.
Leírás
Kulcsszavak
Porcsalma, vidékfejlesztés
Forrás