És mindig Te segítesz

Dátum
Szerzők
Esztergomi, Gergely
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásunkban egészségügyi dolgozókat vizsgáltunk. Kutatásunk fókuszában a szakmára jellemző kiégés és stressz-állapot, valamint az ezekkel szemben védőfaktorként említhető pszichológiai immunkompetenciák és karaktererősségek (erények) álltak. Kérdőívcsomagunkat 60 egészségügyi dolgozó töltötte ki, kik közül 20 fő dolgozott Covid-intézményben. Eredményeink nagyban megegyeznek az eddigi kutatások eredményeivel, valamint új eredményeket is kaptunk: a Bölcsesség és tudás, illetve a Transzcendencia lesznek azok az erények, melyek megóvhatják a szakembereket a kiégéssel és a stresszel szemben.
Leírás
Kulcsszavak
Egészségügyi dolgozók, Covid-19, Kiégés, Észlelt stressz, Pszichológiai Immunkompetencia, Karaktererősség, Prevenció
Forrás