A Tranzit-Ker Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése

Dátum
2013-01-07T09:42:43Z
Szerzők
Justyák, Emőke
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése, bemutatása volt. Választásom a Tranzit-Ker Zrt-re esett, mivel lehetőségem nyílt arra, hogy közelebbről is megismerjem a társaságot, annak tevékenységét, főként gazdasági oldalról. Elemzésem első felében a baromfi ágazat piaci helyzetét ismertettem röviden, majd különböző mutatók alapján elemeztem a vállalkozást. Szintén röviden bemutattam a vállalkozást. A 2007. évben jelentkező piaci, pénzügyi és gazdasági válság ellenére a Tranzit-Ker Zrt a vizsgált három évben stabil maradt, magabiztosan folytatta tevékenységét.
Leírás
Kulcsszavak
gazdaságelemzés
Forrás