AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS POLI-ADP-RIBOZILÁCIÓ SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA UVEÁLIS MELANOMA SEJTEKBEN

Dátum
2014-05-15T07:38:16Z
Szerzők
Porkoláb, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A PARP enzimek által katalizált poli-ADP-riboziláció, egy szerteágazó biológiai funkciójú poszttranszlációs fehérje módosítás. A PARP-1 fehérje DNS törések hatására aktiválódik, majd szubsztrátként a NAD+-ot használva, elágazó poli-ADP-ribóz (PAR) láncokat szintetizál akceptor proteinekhez és saját magához. A DNS hibáinak kijavításában ez a folyamat nagy szerepet játszik, viszont túlzott aktivációja esetén a NAD+ és az ebből adódó ATP fogyás, nekrotikus sejthalált eredményezhet.
Leírás
Kulcsszavak
stressz, poli-adp-riboziláció, oxidatív, uveális melanoma
Forrás