Bíró szerepe a büntetőperben

Dátum
2013-04-12T08:47:43Z
Szerzők
Gyöngyösi, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
,,A bírák is emberek, csak ők még nem tudnak róla” A hétköznapi életben gyakran találkoztam ezzel a mondással. Valóban emberek? Vagy egy gépezetnek, adott esetben az igazságszolgáltatásnak, egy robotjai? Mi motivál egy fiatal lányt, fiatal fiút, hogy olyan életpályát válasszon, ahol számára ismeretlen emberek, sorsa felett dönthet. Honnan merítenek elég bátorságot egy ilyen ítélkezéshez? Ki akar vajon bíró lenni, ki válhat azzá? Ki a jó bíró? Ez csak egy szerep számukra? Mennyire viseli meg őket egy ítélet meghozatala? Egyensúlyba tudják-e hozni szubjektivitásukat a jogszabályokkal? Dolgozatom témaválasztását az indokolja, - hogy habár igazgatásszervezős hallgató vagyok-, mindig is érdekelt, hogy a bíró, mint ember, mint önálló személyiség, akinek önálló érzései, gondolatai, hite, neveltetése van, hogyan tud „egy” büntetőperben az állami igazságszolgáltatás gyakorlásával megbízott személyként, részt venni. Véleményem szerint, a bírói szerep vizsgálata, mint az igazságszolgáltatásban működő, tárgyaló és ítéletet hozó, jogvégzett személy, aki döntésre felhatalmazott, csak a büntetőperben való részvételével globálisan értelmezhető. A dolgozatom útkeresése során, segítséget kértem jelenleg is aktívan dolgozó büntetőbírótól, olyantól, aki hat év után elpártolva a hivatástól, inkább a közigazgatást választotta. Ők is közrejátszottak abban, hogy a dolgozatom végére választ kapjak a fent felvetett kérdésekre. Mivel a jogász szakos hallgatókkal ellentétben az én szakom mintatervében nem szerepel a büntetőeljárás tantárgy oktatása, csak a büntetőjogé, ezért kutatásomat az alapok megismerésével kezdtem. Segítségül felhasználtam a jogi karokon oktatott tankönyveket. Mikor jobban elmélyültem a témában, segítségül hívtam a folyóiratokat, monográfiákat, internetes hivatkozásokat. Szerkezeti felépítését illetően, elengedhetetlennek tartom a történelmi áttekintést, a bírói szervezetrendszer kialakulását párhuzamosan a büntetőeljárás kialakulásával. Felépítem a mai igazságszolgáltatási szervezetrendszert. Érintőlegesen megemlítem a büntető eljárást, melynek központi szereplője, a bíró. Összehasonlítom az angolszász eljárási rendszert a kontinentális eljárási rendszerrel, és ez alapján tudom megállapítani a bírói funkció megosztást. A továbbiakban elemzem a bíróvá válás nehézségeit, a leküzdendő akadályokat. Igyekszem több oldalról megközelíteni, hogy a bírói munka miként jelenik meg a büntetőperben. Ezáltal átfogóbb képet kapok arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy igazságos ítélet szülessen. Nem csak elméleti síkon, hanem gyakorlati vonatkozásában is igyekszem képet kapni a bírói attitűdről, melyhez segítséget kérek ma is tevékenykedő bírótól, volt ítélőtáblai bírósági titkártól.
Leírás
Kulcsszavak
Bíró, Büntetőper
Forrás