A Szürke farkas (Canis lupus) reprezentációja a magyar hagyományos médiában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Szürke farkasok (Canis lupus) és az emberek kapcsolata mindig is komplikált területnek bizonyult. A szürke farkas napjainkra már fokozottan védett fajjá vált, és ehhez nagyban hozzájárult az emberekkel való konfliktusa, és annak következményei. Szakdolgozatomban azt kutatom, hogy ezen konfliktus kialakulása a farkasokkal, milyen módon köthető az emberek megítéléséhez, és ennek kialakulásában a média milyen szerepet játszott. Kutatásom alapja az Arcanum rendszer használata, és az ott gyűjtött adatok kiértékelésének eredményei.

Leírás
Kulcsszavak
Szürke farkas, Média, Elemzés
Forrás