Hallgatói dolgozatok (Biológiai és Ökológiai Intézet)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A DE Természettudományi és Technológiai Kar Tanácsának 2009. november 25.-i határozata alapján a jövőben elektronikus formában is elhelyezésre kerülnek a szakdolgozatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett egyetemi archívumban, a DEAba. A szakdolgozatok az archívumból kizárólag a Debreceni Egyetem IP-címeiről hozzáférhetőek, azokat nem lehet kinyomtatni, és azokból szövegrészeket nem lehet kiemelni.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 665)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Műanyagok a világunkban
  Leiszner Eszter, Eszter Emília; Nagy , Sándor Alex; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Biológiai és Ökológiai Intézet
  Szakdolgozatomban kifejtem a műanyagok okozta problémát a világban, főként a mikro- és nano méretekre vonatkozóan. Összegyűjöttem adatokat, kutatási eredményeket, előfordulását, jellemzőit, tulajdonságait. Milyen hatást gyakorol az élővilágra illetve a jelenlegi világunk, tudásunk milyen megoldást kínál az ebből fakadó problémákra.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A sótűrés fajok közötti és fajon belüli variabilitásának vizsgálata békalencse-fajoknál
  Coppolaro , Margherita Sofia; Oláh , Viktor; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Biológiai és Ökológiai Intézet
  Munkánk során négyféle békalencse-faj (L. minor, L. gibba, L. minuta, S. polyrhiza) ökotípusainak nátrium-kloriddal való kezelés által szalinitásra való stresszválaszát vizsgáltuk és hasonlítottuk össze mind az egyes ökotípusok között, mind a fajok között, mesterséges, laboratóriumi körülmények között, axenikus törzstenyészeteket felhasználva. A kísérlet megvalósításával a békalencse-félék növekedési potenciálja és a NaCl-toleranciája, illetve tágabb értelemben a stressztoleranciája közötti feltételezett kapcsolat kimutatását tűztük ki célul. A kísérletek eredményeiből összeállított adatbázis elemzésével stressztoleráns- illetve érzékeny fajokat ökotípusokat azonosítottunk, amelyek modellnövényként további, célzott élettani és biokémiai vizsgálatokban lesznek felhasználhatók. Kísérleteink eredményeként a L.minuta faj bizonyult a legtoleránsabbnak a szalinitási stresszel szemben, és ezen a fajon belül volt a legkisebb variabilitás sótolerancia szempontjából az ökotípusok között. A sóstresszre legérzékenyebb fajnak a S.polyrhiza bizonyult. Ennél nagyobb toleranciát mutatott a L.minor, míg a L.gibba köztes értéket mutatott a L.minor és a legtoleránsabb L.minuta között. A békalencsefélékre irányuló vizsgálatok egyre nagyobb figyelmet kapnak a széles körű gyakorlati felhasználási lehetőségeik miatt (Sree és mtsai, 1015). A békalencse-fajokon belül igen nagy a variabilitás, a genetikai eltérések, így a különböző stresszorokra való érzékenység is más és más a különböző ökotípusok esetén. A stressztoleranciához – vagy érzékenységhez kapcsolódó, könnyen mérhető növényi jellegek (traitek) megtalálása, illetve a toleráns ökotípusok azonosítása távlatilag a bioremediációs alkalmazásokban legjobban használható békalencse-fajok és genotípusok kiválasztását segítheti, ugyanakkor a békelencse-félékre jellemző rövid időn belüli nagy mennyiségű biomassza képzés miatt, illetve a NaCl-stressz által okozott nagy keményítőfelhalmozás miatt alkalmas bioetanol előállítására is. A jövő nagy kihívásai közé tartozik a túlnépesedés és a klímaváltozás is, ami miatt fontos a fenntartható állati takarmányok és emberi fogyasztásra alkalmas alternatív élelmiszerek feltárása. A békalencse-félék magas keményítő- és fehérjetartalma miatt az utóbbi célokra is alkalmas, számos ázsiai országban hasznosítják takarmányként és élelemként is. A sótolerancia vizsgálata azért jelentős, mert az alapból édesvízi békalencse-fajok közül a szalinitás szempontjából toleránsabb ökotípusok akár alacsonyabb sótartalmú vizeken – például szikes területek tavain, brakkvizeken - is tenyészhetőek lennének, aminek szintén nagy jelentősége van a klímaváltozás kapcsán.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Comparative ecotoxicological study of soil samples from different areas with Sinapis alba root elongation test.
  Zahra, Ambreen; Istvan, Gyulai; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Biológiai és Ökológiai Intézet
  This thesis is about how the pollution effect plant growth. Areas with huge traffic being toxic interferes with the root growth and effects plants directly.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A Bodrog halfaunája
  Smajda, Nóra Ildikó; Nagy, Sándor Alex; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Biológiai és Ökológiai Intézet
  Dolgozatomban Észak-Magyarország egyik legjelentősebb folyóját, a Bodrogot mutatom be, azon belül különös figyelmet fordítva a halfaunájára. A fajokat csoportosítottam származásuk szerint, így őshonos és idegenhonos fajok csoporjait vizsgáltam, minden fajról kiemelve pár fontosabb vagy érdekesebb információt, néhányat pedig részletesebben is bemutatva.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Vízi élőlények terjesztésének lehetséges útvonala kutatási célú mintavétel során, kísérleti tanulmány a Cladocera közösség példáján
  Varga, Dorottya; Berta, Csaba; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Biológiai és Ökológiai Intézet
  A kutatásom témájaként bizonyítani szerettük volna, hogy nem csak természetes módon, de akár emberi beavatkozással is terjeszthetőek a vízi élőlények. Ehhez a kísérleti tanulmányhoz a Cladocera közösség vizsgálatát választottuk. Céljaink között szerepelt, hogy megvizsgáljuk, hogy egy kutatási folyamat során a mellcsizma játszhat-e közvetítő szerepet ezeknek a mikroszkópikus élőlényeknek a terjesztésében, illetve, hogy összehasonlítsuk az üledékben, a szűrtvízben, valamint a mellcsizmán talált Cladocera közösségeket.
A DEENK Digitális Adattárába feltöltött tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33§ -ban meghatározott módon használható fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti. Letölteni, elektronikus adathordozóra vagy papírra másolni, üzletszerűen felhasználni és módosítani tilos.