Nyelvi változók vizsgálata kárpátaljai középiskolások körében

Dátum
Szerzők
Lőrinc, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásom tárgya a kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatásban megjelenő szemléletváltás hatékonyságának bemutatása, a nyelvhasználat társadalmi rétegződésének vizsgálata, valamint a magyar nyelvhasználatban megjelenő nyelvi változók megítélésesének és használatának a kérdése. Kutatásomban három oktatási intézmény diákjainak nyelvhasználatán keresztül vizsgálom a nyelv társadalmi rétegzettségét, a kétnyelvű környezet kontaktus hatásait, a nyelv változatosságát a nyelvi változást.
Leírás
Kulcsszavak
nyelvi változó, Kárpátalja, középiskola
Forrás