Erdélyi vármegyék Árpád-kori településneveinek névrendszertani vizsgálata

Dátum
2014-04-22T10:19:36Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék helyneveinek összehasonlító, névrendszertani és helynévtörténeti elemzését végzem el. Az Árpád-kori helynévtörténeti feldolgozó munkák jelentőségét elsősorban az adja, hogy a hely- és személyneveket nagy számban tartalmazó okleveleken kívül egyéb írásos források igen szűkös számban állnak csak a kutatás rendelkezésre ebből az időszakból, s így mind a nyelvészet, mind a történettudomány számára kiemelkedő értékkel bírnak a nagy számban előforduló helynévi szórványok. Kutatásom célja tehát a vizsgált területről eddig kialakított kép árnyalása (pl. nyelvi jellegzetességek, település- és népességtörténeti sajátosságok feltárásával) a legkorszerűbb helynévelemzési modellek segítségével.

Leírás
Kulcsszavak
helynévtörténet, nyelvészet
Forrás