Neutralitás Európában

Dátum
2012-03-22T10:39:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja, hogy megvilágítsa a semleges státusz tartalmát, történelmi kialakulá-sának feltételeit, nemzetközi jogi alapjait, politikai sajátosságait, és a semleges országokban élő emberekre való hatását. Emellett bemutatom azt is, a neutralizmus magyar ügye meddig jutott, s milyen hatással volt a hidegháború utolsó éveire. Azért is érzem a fontosnak a terület vizsgálatát, és dokumentum értékű összefoglalását, mert a semleges országok egyre nagyobb és fontosabb szerepet játszanak Európa és a más földrészek diplomáciai, politikai, gazdasági és nem utolsósorban társadalmi életében.

Leírás
Kulcsszavak
semlegesség, Európa
Forrás