Az érzelemszabályozás nehézségeinek vizsgálata a korai maladaptív sémák és a kötődés tükrében

Dátum
2013-05-07T12:44:05Z
Szerzők
Balajthy, Dániel
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásom célja az érzelemszabályozás és a korai kapcsolati deficitek összefüggéseinek vizsgálata volt egészséges mintán. Az érzelemszabályozás kutatásában egyre nagyobb teret nyert a maladaptív érzelemszabályozás vizsgálata, amely úgy definiálható (Gratz és Romer, 2004), mint az érzelmek tudatosításának, értelmezésének, azonosításának, és az impulzus kontroll hiánya, valamint az érzelemszabályozási stratégiákhoz való csökkent hozzáférés. Az érzelemszabályozás fejlődősét a korai anya gyerek kapcsolat minősége határozza meg. Az érzelemszabályozás nehézségei vizsgálatára az Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőívet, a korai hatások mérésére pedig a Young-féle Sémakérdőívet és a Felnőtt Kötődési Skálát alkalmaztam. A vizsgálatban 171 önként jelentkező vett részt. Hipotéziseimben feltételeztem, hogy a korai maladaptív sémák és a bizonytalan kötődés kapcsolatban áll. Továbbá, feltételeztem, hogy a korai maladaptív sémák a bizonytalan kötődés kapcsolatban áll az érzelemszabályozás deficitjeivel, valamint, hogy az elkerülő kötődés az érzelmek tudatosításának károsodásával, míg a szorongó kötődés az impulzus kontroll zavaraival és az érzelemszabályozó stratégiák hiányával van kapcsolatban. Az adatok elemzéséhez Spearmann- féle korrelációt és step-wise típusú regresszió analízist használtam. Az eredmények alapján az első hipotézisem beigazolódott, azaz a sémák és a bizonytalan kötődés szignifikáns, kapcsolatban állt. A második hipotézisem is szignifikáns lett, azaz a korai kapcsolati deficitek érzelemszabályozási nehézségekkel járnak együtt. A kötődési stílusok és a specifikus érzelemszabályozási nehézségekről szóló hipotézisem nem igazolódott, amely hátterében az egyes kötődési stílusokra jellemző működésmód állhat.
Leírás
Kulcsszavak
érzelemszabályozás, kötődés
Forrás