Fejlődéstörténeti és őskörnyezeti modellezések a Hidasi Barnakőszén Formáción

Dátum
2012-05-07T06:50:48Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom felépítése: földtani adatbázis készítése a Hidasi-medencében mélyített fúrásadatok (litológia, karotázsok, MEO-adatok, stb.) alapján. Ezt követően olvasható a terület fejlődéstörténete, melyet egy rövidebb fejezet követ, ami a szénképződés fácieseit, azaz a lehetséges kifejlődési környezeteket mutatja be. Ez után a dolgozat címében már felvezetett őskörnyezeti modellezés kerül bemutatásra és kiértékelésre különböző diagramok és térképek segítségével, amelyet az összegzés követ, s egyben ez a záró fejezete a dolgozatnak. Mellékletként három szelvény és két szeizmikus szelvény szerepel a dolgozat legvégén.

Leírás
Kulcsszavak
Őskörnyezeti, modellezés
Forrás