A koszovói válság és a humanitárius intervenció

Dátum
2007-11-21T14:59:44Z
Szerzők
Elek, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjaink jogrendje már nem ismeri az úgynevezett humanitárius intervenció klasszikus fogalmát, amely a 19. században még érvényes jogi kategóriának számított. Ezen annak idején azt értették, hogy egy állam fegyveres erővel is megvédheti egy másik államban élő emberek életét és emberi jogait, ha azok közvetlen veszélynek voltak kitéve. A 19. században azonban az egyik állam a másikkal szemben még szinte bármilyen indokra hivatkozva alkalmazhatott jogszerűen fegyveres erőszakot, hiszen a nemzetközi jog nem tiltotta a háborúindítást. A 20. századra megváltozott a helyzet. Már a Népszövetség Egyezségokmányának normái is kétségessé tették a humanitárius intervenció elvének alkalmazhatóságát, az ENSZ Alapokmányának rendelkezései pedig teljesen kizárták azt. Egy állam területi integritásának védelme mindenek felett álló céllá vált különösen a hidegháború évtizedeiben, amely alól nem képezhetett kivételt az emberi életek megvédése sem .
Leírás
Kulcsszavak
humanitárius beavatkozás
Forrás