Biharkeresztes településfejlesztési elképzeléseinek alakulása 2010 és 2016 között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban Biharkeresztes településfejlesztési tevékenységeit mutatom be 2010 és 2016 között. Témaválasztásomra hatással volt, hogy szoros érzelmi kötődésem van a város iránt, hiszen itt nőttem fel, továbbá nagyban befolyásolta az érdeklődésem a téma irányába.Dolgozatomban a fejlesztési programok feldolgozásával és az általam készített mélyinterjúval feltárom azokat a településen lévő lehetőségeket, amelyekkel javítható a lakosok életminősége illetve csökkenthető a munkanélküliség és a szegénységben élők aránya.

Leírás
Kulcsszavak
Biharkeresztes, településfejlesztés
Forrás