A Kolloid- és Környezetkémiai tanszék C-szintű izotóplaboratóriumának dozimetriai felmérése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A feladatom a DE, Kolloid- és Környezetkémiai tanszék C-szintű izotóplaboratóriumának dozimetriai felmérése volt. A méréseimhez a Gamma Műszaki zRt. BSN-98-80129 típusú GM-csővel felszerelt dozimétert használtam. A készülék mérés során a detektor pozíciójában a dózisteljesítményt határozott meg Gy/h egységben. A feladat első felében röntgenfluoreszcenciás spektrofotométer mintaterének környezetében mértem a dózisteljesítményt 8 különböző pozícióban, hogy becslést adhassak a készüléket használó operátor dózisterhelésére, amit a készülék részét képező 241Am-gyűrűforrás és egy röntgencső okoz. A mérési eredmények azt mutatták, hogy mintatér környezetében még a sugárforrások együttes használata esetén és a röntgencső nagyobb feszültsége mellet sem haladja meg az operátort terhelő dózis a háttér 200-szorosát, ami dozimetriai szempontból nem számít kiugró eredménynek. A feladat második felében a laboratórium 7 különböző pontján végeztem méréseket, három időpontban 1-1 hónap eltéréssel, hogy megállapítsam az egyes munkaterületek dózisterheltségét. Az állapítottam meg a munkaasztalon végzett mérések esetén a dózis a háttér közelében mozgott. Megállapítható tehát, hogy a laboratóriumban végzett általános munkafolyamatok során az itt dolgozókat nem éri számottevő sugárterhelés. Másrészt megállapítható, hogy a laboratórium nem jelent külön sugárterhelést a környező laboratóriumok számára.

Leírás
Kulcsszavak
dozimetria, izotóp labor, GM-cső
Forrás