Academic risks of students characterized by risk-behaviour

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Absztrakt
Leírás
The aim of our study is to reveal the effectiveness and efficiency of students with different health behaviors. We were curious about the differences between students with different health-care (risk, inactive and health-conscious) students in the studied dimensions of educational performance in Hungary in the Northern Great Plain region, as well as in the Transcarpathia, Highlands, Vojvodina, Par-tium and Transylvania (IESA 2015; N = 2017). In line with our preliminary assumptions, we can see that there are more students at risk who attend less than half of the lectures, one or two or even half of their exams have not been completed, and less than one hour per lesson, while the latter is the least characteristic of for health-conscious students. They are making great efforts to meet their serious study load, but there are more people who are unable to cope with these difficulties in the first round and have failed their examinations. In this way, health-conscious behavior does not constitute supporting factor in the effectiveness of the study.
Tanulmányunk célja, hogy feltárja a különböző egészség-magatartással jellemezhető hallgatók tanulmányi eredményességét, eredménytelenségét. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen különbségek vannak a különböző egészség-magatartásformával bíró (rizikós, inaktív és egészségtudatos)hallgatók között a tanulmányi teljesítmény vizsgált dimenzióiban Magyarországon az Észak-alföldi régió, valamint kárpátaljai, felvidéki, vajdasági, partiumi és erdélyi felsőoktatási intézmények hallgatóinak körében egy nemzetközi kutatás adatbázisát elemezve (IESA 2015; N=2017). Előzetes feltételezéseinkkel összhangban azt láthatjuk, hogy a rizikós hallgatók körében többen vannak, akik alig óráik felére járnak be, egy-két, vagy akár vizsgáik felét nem teljesítették és kevesebb, mint napi egy órát készülnek óráikra, míg ez utóbbi a legkevésbé jellemző az egészségtudatos diákokra. Ők ugyanis nagy erőfeszítéseket tesznek komoly tanulmányi terheik teljesítéséhez, ugyanakkor többen vannak azok is, akik nem tudnak megbirkózni ezekkel a nehézségekkel első körben, és nem sikerült a vizsgájuk. Ily módon az egészségtudatos magatartás sem jelent kizárólagos támogató faktort a tanulmányi eredményesség viszonylatában.
Kulcsszavak
health-risk behaviour, academic achievement, Higher Education, egészségrizikó-magatartás, tanulmányi eredményesség, felsőoktatás
Forrás