Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő, ép és fogyatékossággal élő gyermekek szabadidős tevékenységének összehasonlítása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat vizsgálatának célja az volt, hogy megismerjük a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő, ép és fogyatékossággal élő gyermekek szabadidős tevékenységeit, majd az eredmények alapján összefüggéseket és különbségeket vizsgáljunk. A vizsgálat elkészítéséhez kérdőíves módszert alkalmaztunk, amely során 27 kérdésre kellett választ adniuk a kutatás alanyainak. A kutatásban Hajdú-Bihar, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyében található lakás, és gyermekotthonok lakói vettek részt. Akik körében azt vizsgáltuk, hogy mennyire befolyásolja az egyén, testi és mentális egészségügyi állapota, hogy milyen szabadidős tevékenységeken vesz részt. A dolgozat első felében lévő szakirodalmi áttekintésen belül, a gyermekvédelem kialakulása, a fogyatékossággal élő gyermekek helyzete, a gyermekvédelmi szakellátás, a szabadidős tevékenységek pozitív hatásai, illetve a szabadidő pedagógiai-gyógypedagógiai jelentősége kerül bemutatásra. A második részben a kérdőíves felmérés keretein belül,a demográfiai adatok mellett, a szakellátásban élő gyermekek szabadidős szokásai, a fogyatékossággal élő fiatalok szabadidős tevékenységei, a sport szerepe fejlődésükben, illetve a szakellátásban nevelkedő gyermekek baráti kapcsolatainak alakulása kerül elemzésre. A dolgozat hipotéziseit pedig a kutatási eredményekkel alátámasztva mutatjuk be.

Leírás
Kulcsszavak
gyermekvédelmi szakellátás, szabadidős tevékenységek, fogyatékossággal élők
Forrás