Teljesítményértékelés vizsgálata a köz- és versenyszférában

Dátum
Szerzők
Gál, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám a teljesítményértékeléssel, a humán erőforrás egyik központi elemével foglalkozik. Kutatásom fő célja, hogy megállapítsam, melyik szférában működik hatékonyabban az aktuálisan alkalmazott teljesítményértékelési rendszer. Négy felállított hipotézis alapján vizsgálom a különbségeket, kapcsolatokat.
Leírás
Kulcsszavak
teljesítményértékelés, közszféra
Forrás