Többgenerációs dendrimerek szerkezeti és fémkomplexeinek relaxációs vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dendrimerek szabályos, faágszerűen elágazó szerkezettel rendelkező mesterséges makromolekulák. Munkám során egy ötödik generációs, etilén-diamin (EDA) magvú poli(amido-amin) (PAMAM) dendrimer karboximetilezett származékának vizsgálatával foglalkoztam. Elvégeztem a PAMAM dendrimer funkcionalizációját (karboximetilezését és karboxietilezését). A karboximetilezett poli(amido-amin) (CM-PAMAM) dendrimer szerkezetét nagyfelbontású NMR mérések segítségével vizsgáltam. A funkcionalizáció fokát a kvantitatív 13C-NMR spektrum felhasználásával határoztam meg. Tanulmányoztam a CM-PAMAM dendrimer Gd3+-ionokkal alkotott fémkomplexének relaxivitását a pH függvényében, különböző dendrimer koncentrációk mellett. A dendrimer protonálódási folyamatát pH-potenciometriás titrálások segítségével vizsgáltam. Degradációs és fluoreszcenciás méréseket végeztem SE-HPLC segítségével.

Leírás
Kulcsszavak
dendrimer, NMR, HPLC
Forrás