Környezetkímélő növényi tápanyaghasználat gazdasági vizsgálata

Dátum
2011-10-26T08:44:48Z
Szerzők
Hubert, Klára
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A költségek csökkentése a mezőgazdasági termelés hatékonysága javításának egyik alapkérdése. Az alkalmazott technológiák eltérő költség kihatásai miatt fontos annak vizsgálata, hogy mely lépések hagyhatók el, mely lépések helyettesíthetők másokkal. Az átgondolt talajművelés és a racionális tápanyag utánpótlás jelentősen csökkentheti a költségeket. A cél a fenntartható gazdálkodás lehet, azaz a költségcsökkentés nem járhat a végtermék mennyiségének és minőségének csökkentésével. A kemikáliák használatának káros hatásai lehetnek a talaj termőképességére is. Az egyoldalú nitrogén műtrágya felhasználás esetében számolnunk kell talajaink elsavanyodásával, ami talajvédelmi és gazdasági kérdéseket is felvet. A talajok elsavasodásáért az alkalmazott mezőgazdasági technológiák is felelősek. Bár a műtrágya felhasználás csökkent az elmúlt időszakban, aminek elsősorban gazdasági okai voltak, és nem átgondolt környezetvédelmi elgondolások mentén valósult meg. Éppen ezért az alternatív tápanyag - ellátási formák megkülönböztetett jelentőséggel bírnak. Ehhez kapcsolódóan a tarlómaradványok gyors mineralizációjának vizsgálata, vagy a nitrogén ellátás minimális nitrogén műtrágyával való biztosítása alapvető kérdések. Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy milyen különbség van input oldalon a hagyományosan használt műtrágyák és a biotrágyák felhasználása között. Egy olyan mezőgazdasági vállalkozás input-output viszonyait elemeztem, ami egyaránt használ hagyományos műtrágyákat és nagy területen alkalmazza a biotrágyát is. Ennek célja, hogy tisztázhassam az eltérő tápanyag utánpótlási formák és a terméseredmények kapcsolatát.
Leírás
Kulcsszavak
biotrágya, Szuro-Trade Kft.
Forrás