A Deli és Társai Kft. gazdálkodásának komplex elemzése

Dátum
Szerzők
Helembai, Gergely Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomat „Egy konkrét vállalkozás gazdálkodásának komplex elemzése” témakörben készítettem, a ceglédi székhelyű Deli és Társai Kft-ről. Ez a családi vállalkozás a munkahelyem is egyben, ami 1996-ban lett alapítva és kereskedelmi tevékenységet folytat. Témaválasztásom legfőbb oka, hogy az egyetemi tanulmányaim során szerzett tudást felhasználva a vállalkozás komplex gazdasági elemzése által valós képet alkothassak a munkahelyem valós pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzetéről. A vállalkozás elemzésére 2016 és 2018 közötti időszakot választottam, hiszen ekkor már én is a Kft alkalmazásában álltam, ezáltal belső információk is segítséget nyújtottak vizsgálatomhoz. Kutatómunkám során egyértelművé vált számomra, hogy mennyire fontos a vállalkozások számára az elemzés készítése. Azon túl, hogy hitelek illetve befektetők keresésekor komoly benyomást tesz a gazdasági szereplőkre az adott vállalkozás beszámolója, a vezetés számára is roppant hasznos információkat szolgáltathat a különböző horderejű döntések meghozatalában. Természetesen a beszámoló az adott vállalat tulajdonságaitól függően többféle lehet, amit bemutattam dolgozatomban. Mivel az általam elemzett vállalkozás az építőiparban tevékenykedik így a következő része a munkámnak az építőipar bemutatása Magyarországon és az Európai Unióban is, különös tekintettel annak gazdasági szerepére. A következő részben azt mutattam be, hogy milyen mutatószámok számításával és vizsgálatával érdemes elvégezni egy vállalat komplex gazdasági elemzését annak érdekében, hogy átfogó képet kapjunk a vállalkozás pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzetéről. A továbbiakban a Deli és Társai Kft tulajdonosi hátterét, felépítését, tevékenységét és munkafolyamatait ismertettem, továbbá a vállalkozás SWOT elemzésével bemutattam a Kft erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit illetve a veszélyeit. Fontosnak tartottam röviden a családi vállalkozások jellemzőit bemutatni, kitérni a gazdaságban elfoglalt szerepükre is, hiszen az általam vizsgált Deli és Társai Kft is egy családi vállalkozás. Szakdolgozatom legfontosabb része a Deli és Társai Kft gazdálkodásának komplex elemzése. Először is a Kft mérleg eszköz és forrás oldalának, valamint az eredménykimutatás elmúlt három éves (2016-2018) változásainak az elemzéseit végeztem el. Ezeket az adatokat a vállalkozás által részemre bocsátott, egyébként nyilvános egyszerűsített éves beszámolók adatai alapján végeztem. A vállalkozás tőkeszerkezeti mutatóival folytattam az elemzést, amiből kiderült, hogy a Kft e mutatói nagyon kedvező értékeket mutatnak. Ezt követően a hatékonyságot elemeztem az erre szolgáló mutatószámok segítségével. A továbbiakban tértem rá a vállalkozás likviditási helyzetének vizsgálatára a tanult mutatószámok segítségével és a Kft jövedelmezőségi elemzésével zártam munkám fő részét. Összegezve munkám elemzését megállapítottam, hogy a Deli és Társai Kft adatai alapján végzett számításaim alátámasztják a vállalkozás stabil pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzetét.
Leírás
Kulcsszavak
komplex elemzés, likviditás, jövedelmezőség
Forrás