A magyarországi pénzügyi rendszer változása a főbb gazdasági hatásokra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom megírásához a tanulmányaimhoz szorosan kapcsolódó témát választottam, a magyar pénzügyi intézményrendszer bemutatását és annak változásait a nagyobb gazdasági hatásokra. Az elmúlt néhány évtizedben több nagy gazdasági változás is történt hazánkban. A három legnagyobb hatás a rendszerváltozás, az Európai Unióhoz való csatlakozás és a hazánkban 2008-ban kibontakozó gazdasági válság volt. Célom rávilágítani, hogy Magyarország pénzügyi rendszere milyen mértékben fejlődött és milyen irányba haladt az elmúlt évtizedekben. A dolgozat két fő részre osztódik, a magyarországi pénzügyi rendszer felépítésének és működésének bemutatására és az ország pénzügyi rendszerét érintő főbb gazdasági változások ismertetésére. Az első részben egy általánosabb áttekintés után kifejtem a Magyar Nemzeti Bank szerepét, működési keretét, ezt követően a hitelintézetek jellemzőit, ahol kitérek Magyarország jelenlegi hitelintézeti rendszerére, az aktualitásokra. A második fő részben a már említett három nagy gazdasági, gazdaságpolitikai változás hatásait ismertetem. Elsőként a rendszerváltozás országra gyakorolt hatásait, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás pénzügyi rendszerben tapasztalt eltéréseit, végül a 2008-as gazdasági válság által okozott recessziót és az abból való kilábalás eszközeit.

Leírás
Kulcsszavak
pénzügy, bank
Forrás