Tizenévesek és az energiaital, fogyasztási szokások és attitűdök

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a 10-14 éves általános iskolások energiaital fogyasztási- és vásárlási szokásairól írtam. Szakirodalmi részben kitértem a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőkre, bemutattam az energiaital történetét, főbb összetevőit, élettani hatását, az ismertebb márkákat. A NETA céljával és várt hatásával is foglalkoztam. Primer kutatást végeztem a termék fogyasztásával kapcsolatosan, amelynek célja volt, hogy megismerjem kutatási célcsoportom energiaital fogyasztási szokásait és attitűdjeit. Öt kutatási kérdésre kerestem a választ. Többek között vizsgáltam a család hatását is a gyerekek fogyasztására, továbbá, hogy milyen tényezők befolyásolják a megkérdezetteket energiaital vásárlása során, mely alkalmakhoz köthető a fogyasztásuk, van-e különbség a nemek között a fogyasztás gyakoriságát tekintve, a termékkel kapcsolatos ismeretek befolyásolják-e a tizenévesek fogyasztását.

Leírás
Kulcsszavak
energiaital, fogyasztás, attitűd
Forrás