Audio feldolgozás GPU segítségével

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom során a WebGPU nyújtotta GPU programozási lehetőségeket vizsgálom. Olyan audio-val kapcsolatos eljárások implementálását mutatom be, amelyek megtalálhatóak a legtöbb hang- és videószerkesztő szoftverben. Ennek kapcsán a konvolúciós visszhang effekt működését is bemutatom, amely kiváló feladatnak bizonyul grafikus egységen való párhuzamosítás szempontjából. A Fourier-transzformáció menetét is vázolom. E transzformáció átalakítást biztosít számunkra egy jel idő- és frekvenciatartománybeli reprezentációja között. Kitérek ezek kapcsán a különböző megvalósítások előnyére és hátrányaira egyaránt. A compute shader-ek és a GPU csővezetékek működését is ismertetem egy Rust példán keresztül, amely a wgpu könyvtárat veszi segítségül.

Leírás
Kulcsszavak
audio, GPU, párhuzamos programozás
Forrás