A Kárpát-Hús Zrt. gazdálkodásának elemzése

Dátum
2010-05-21T07:57:20Z
Szerzők
Jenei, Nikoletta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Elemzési munkám során a Kárpát-Hús Zrt. Gazdálkodását vettem „nagyító” alá a 2005-2008-ig terjedő időszakban, vizsgálva az éves beszámoló alapján a társaság működését. Célom a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének áttekintése, elemzése. A különböző fejezetekben részletesen vizsgáltam a társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodását és az abban bekövetkezett változásokat 4 év vonatkozásában. Mivel az elemzést az éves beszámolók alapján végeztem, fontosnak tartottam bemutatni a Zrt. számviteli politikájának sajátosságait is. Dolgozatomban csődelőrejelző modell segítségével próbáltam részvénytársaságot besorolni a csődös illetve a nem csődös vállaltok közé.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, vagyonszerkezet/helyzet, eredményesség, adósság, hatékonyság
Forrás