Az euró bevezetésének várható hatásai a magyar gazdaságra

Dátum
2009-08-14T09:37:04Z
Szerzők
Szentesi, Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom első részében bemutatásra kerül a közös pénz gondolatának a megszületése, ismertetésre kerül az előbb említett két nagyszabású terv is. Felvázolom a pénzügyi integráció kialakulását az Európai Unióban. Egy gazdasági unióban a pénzügyi integráció létrehozására a közös valuta előnyei miatt van szükség. Vizsgálatom alá került az Európai Monetáris Rendszer és az Európai Gazdasági és Monetáris Unió is, ami már csak egy utolsó lépés volt a közös valuta bevezetéséhez. Bemutatásra kerül a dolgozatban a Központi Bankok Európai Rendszere, illetve legfőbb alkotóeleme az Európai Központi Bank.
Leírás
Kulcsszavak
euró, európai integráció, pénzügypolitika, világgazdaság
Forrás