Általános iskolások fogalmi fejlődése az égés témakörében

Dátum
2011-05-12T13:36:53Z
Szerzők
Czakóné Vágó, Xénia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az ember életében, legyen az ősember, vagy a mai, modern kor embere, a tűznek mindig is nagy jelentősége volt és van. Ahogyan az emberiség a tudásának fejlődése révén létre tudta hozni a mai modern társadalmat, úgy fejlődik az egyén is. Nemcsak testileg, nemcsak lelkileg, hanem szellemileg és megszerzett tudásában is. Dolgozatomban az általános iskolás gyerekek egy központi fogalommal kapcsolatos tudásának fejlődését vizsgáltam. Ez a fogalom pedig az égés. Mint ismeretes, ahhoz, hogy az ember egy addig ismeretlen jelenséget teljesen megismerjen, a modellalkotás lépéseit járja végig. Ezekben a lépésekben azonban gyakran előfordulnak buktatók, melyeket, ha időben nem veszünk észre és nem javítunk ki, tévképzetek alakulhatnak ki. Dolgozatomhoz kapcsolódó vizsgálataim során a munkahelyemül szolgáló általános iskola alsósait és egy nyolcadik osztályos tanulóját vizsgáltam egy előre összeállított kérdéssor szóbeli feltevésével (interjúk készítésével). Az azokra kapott válaszokat pontoztam és a kapott pontszámokkal statisztikai vizsgálatot végeztem. A vizsgálataim eredményeinek átfogó áttekintése alapján elmondhatom, hogy – bár nem minden kérdésben, de ha a nagy általánosságot nézem, akkor felfedezhető az a tendencia, mely szépen mutatja, hogy a gyerekek az életkor, illetve az iskolai osztályok előre haladtával, hogyan válnak egyre tájékozottabbá. Jól megfigyelhető az is, hogy nemcsak a tárgyi tudásuk növekszik meg az iskolában, hanem a gondolkozási mechanizmusuk is jól fejlődik.
Leírás
Kulcsszavak
égés, általános iskola
Forrás