A gyermekszülés kulturális sajátosságai a 21. században

Dátum
Szerzők
Márkuj, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A huszadik század vége felé az információáramlás következtében tágulni kezdett azok köre, akik felismerték a modern társadalom hátrányait és megjelent bennük az igény az életvitel új módozatai iránt. Ennek következtében alternatív mozgalmak jöttek létre. Ekkor szerveződött meg a magyarországi otthonszülés-mozgalom is. A benne részt vevők kritikával illették az aktuális intézményrendszert, a medikalizáció szintjét és megkérdőjelezték a technokrata szülésmodell elemeinek létjogosultságát. Megfogalmazódott bennük az igény a tervezett, holisztikus szemléletű, szaksegítség által kísért otthonszülés iránt. Magyarországon a napjainkban ismert, előre tervezett otthonszülés rendszere ekkor alapozódott meg, tehát immáron harminc éves hagyománya van. A szakdolgozat témaválasztását ennek a társadalmi folyamatnak a megismerése indokolja, mely felhívja a figyelmet arra, hogy a szülés és születés során átélt különböző élmények milyen hatással vannak az egyénre és ezzel párhuzamosan a társadalomra. A szakdolgozat célja, hogy megismerjük, napjainkban mi motiválja a nőket az otthonszülés melletti elköteleződésben, hogyan működik az otthonszülés, valamint, hogy az otthonszüléshez kapcsolódó gondolkodásmódnak, és az átélt életeseménynek milyen lenyomatai, hozadékai vannak a családi kapcsolatokra és a mindennapi életvitelre. A dolgozat első része az otthonszülés elméleti hátterét és a magyarországi otthonszülés helyzetét mutatja be. A dolgozat második felében a kutatási eredmények kerülnek bemutatásra. A kutatás kvalitatív technikával készült. 2020 októberében és 2021 januárjában otthon szült vagy otthonszülésre készülő nőkkel készítettem félig strukturált interjúkat. Ez a módszer lehetővé tette, hogy megismerjem az interjúalanyok motivációit, érzéseit, élményeit, tapasztalataikat, szubjektív véleményüket.
Leírás
Kulcsszavak
Otthonszülés, Intézeten kívüli szülés
Forrás