Szabolcs-Szatmár-Bereg megye büntetés-végrehajtási intézeteiben folyó felnőttképzési tevékenység és nevelői munka vizsgálata és bemutatása

Dátum
Szerzők
Lelt, Dániel
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom szorosan kapcsolódik a kriminálandragógia témaköréhez. A kriminálandragógia a felnőttkorú fogvatartottak oktatásával és képzésével foglalkozik a büntetés-végrehajtási intézetekben. Azért választottam ezt a témát, mert az elmúlt néhány évben érzékelhetően megnőtt az érdeklődés a téma iránt. A dolgozatban két intézet (Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet) szemszögéből mutatom be az elítéltek oktatási és képzési lehetőségeit, valamint az intézetben dolgozó nevelők mindennapi tevékenységeit, feladatait. Kutatási módszerként az interjúzást választottam és összesen 10 nevelővel készítettem el az interjút. A kutatásomat 5 feltevésre alapoztam, melyek körül 4 teljes mértékben, 1 pedig részben igaznak bizonyult. A feltevéseim a következőek voltak: • A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megtalálható büntetés-végrehajtási intézetekben gyakori probléma, hogy a nevelőket nem pedagógiai célokra, hanem biztonsági, adminisztrációs és más egyéb feladatokra próbálják alkalmazni, melynek az a következménye, hogy minimálisra csökken az elítéltek nevelésére, foglalkozására és egyéb reintegrációs tevékenységeire fordítható idő. • Általánosan megállapított tény, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben dolgozó tanítók és nevelők a legkülönbözőbb területekről érkeznek, ami azt is eredményezi, hogy eltérő képzettségi háttérrel rendelkeznek. • A fogvatartottak a legtöbb esetben csak jutalom céljából, vagy anyagi támogatás reményében tanulnak a büntetés-végrehajtási intézeten belül. Egyéb esetben az elítéltek csak kis mértékben motiváltak a tanulásra. • A nevelők munkája nem elég hatékony. Ennek az lehet az oka, hogy nem ismerjük a nevelés eredményességének a kritériumait, illetve nincsenek megfogalmazva azok a normatívák, melynek teljesülése esetén a nevelői munkát eredményesnek tekinthetjük. • A nevelők anyagi megbecsülése alacsonynak mondható, ezért a nevelői szerepkör kevés fiatal számára vonzó
Leírás
Kulcsszavak
kriminálandragógia, kriminálpedagógia, nevelés, nevelő, reszocializáció, reintegráció, büntetés-végrehajtási nevelés, rehabilitáció
Forrás