Együtt vagy külön? Avagy roma gyerekek az oktatásban

Dátum
2012-05-29T06:25:49Z
Szerzők
Kovács, Gyöngyi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Absztrakt Hallgató neve: Kovács Gyöngyi Tanszék: Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Szak: Szociális munka Képzési forma: BA Tagozat: nappali Szakdolgozat címe: Együtt vagy külön? Avagy roma gyerekek az oktatásban Kulcsszavak: oktatás, roma gyerekek Absztrakt: Szakdolgozatom a roma gyerekek integrációs lehetőségeivel foglalkozik. Azzal, hogy hogyan képesek e az iskolák integrálni a roma gyerekeket mind az iskola életébe, mind pedig a társadalomba. Kutatásomat tanárokkal végzett interjúkra alapoztam. Az interjú fő kérdése az volt, hogy hogyan látják a roma gyerekek iskolai integrációját, milyen eszközökkel tudják integrálni a roma gyerekeket. Foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy ki a rom, akiket tekintünk annak, valamint a hátrányos helyzet fogalmának meghatározásával. Szakirodalmak felhasználásával kutattam azt, hogy a roma gyerekek iskolai életében mit jelent az óvoda, mihez tud hozzájárulni az óvodai nevelés. Rövid áttekintést nyújt a szakdolgozat a roma gyerekek iskoláztatási arányairól, azokról a hátrányokról amelyek akadályozzák őket például a továbbtanulásban, milyen okok vezethetnek az iskolai lemorzsolódásukhoz. Végül ismertettem azokat az integrációs kísérleteket, amelyek a roma gyerekek integrációját segítik elő. Ezek hogyan hatnak, befolyásolják a gyerekek életét, illetve melyik a legcélravezetőbb integrációs program. A kutatás fő kérdésének bizonyítására vagy cáfolására interjúkat készítettem egy debreceni általános iskolában, mellyel alátámasztottam, hogy igenis meg tud valósulni a roma gyerekek iskolai integrációja. Témavezető neve: dr. Ábrahám Katalin Szakdolgozat készítésének éve: 2012
Leírás
Kulcsszavak
oktatás, roma
Forrás