A katasztrófavédelem finanszírozási rendszere hazánkban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom fókuszában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: OKF), azon belül pedig a katasztrófavédelem új rendszerének gazdasági működése szerepel. Bemutatom a katasztrófavédelem múltját, történelmi fejlődését, az új rendszerének szabályozását, szervezeti kereteit és feladatait tevékenységének sajátosságait, működésének forrásait, vagyonát, továbbá a társadalom bevonását a katasztrófavédelembe. Szakdolgozatommal a célom, ismertetni a jogszabályi környezetet, melyek a katasztrófavédelem támogatási rendszerét keretek közé szorítja. Elemzem a sokak által elavultnak vélt bázis alapú finanszírozási és tervezési rendszer, valamint a feladat alapú tervezési és finanszírozási rendszer közötti különbségeket, esetleges összefüggéseket. Részletesen ismertetem azokat a folyamatokat, melynek eredményeként a katasztrófavédelem szervezetének jelenlegi kialakulásához vezettek. Megvizsgálom, hogy a katasztrófavédelem hatékonysága növekedett-e a feladatalapú finanszírozás óta.

Leírás
Kulcsszavak
Katasztrófavédelem, Pénzügyi jog, Finanszírozás, Költségvetés
Forrás