Számelmélet és számítógép a középiskolában

Dátum
2007-02-19T08:32:41Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen dolgozat célja, hogy bemutassa, középiskolások számára elérhetővé tegye az algebra és számelmélet egynémely alkalmazás lehetőségét. A középiskolai matematika tanításában lényeges szempont az absztrakt gondolkodás megismertetése, elsajátíttatása, illetve a probléma felismerés és problémamegoldás készségének fejlesztése, a matematikai látásmód és gondolkodásmód igényének kialakítása, az alapos és pontos munkára nevelés. Ezen feladatok szem előtt tartásával kell tekintenünk azon alapvető algebrai, számelméleti ismeretekre, amelyek döntő hatással voltak civilizációnk XIX. és XX. századi tudományos gondolkodásmódjára.

Leírás
Kulcsszavak
számelméleti alapfogalmak, kódolási alapfogalmak, hibajavító kódoláős, titkosírás, prímtesztek
Forrás