Második Jugoszlávia reformkorának vizsgálata a Horvát tavaszig

Dátum
Szerzők
Horváth, Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja a Jugoszláv Szocialista Köztársaság hatvanas éveiben végbemenő tendenciákat, amik hozzá járultak a föderáció dezintegráltásághoz. Tito országa egy rövid történetű, de annál komplexebb politikai képződmény. A dolgozat terjedelmére való tekintettel. A két nagy államalkotó nemzet-Szerbek és Horvátok- lehetséges okait vizsgáltam. Többen úgy vélik, hogy kizárólag a nacionalizmus felelős a rendszer politikai értelemben vett erodálodásához. Dolgozatomban arra kivánok rámutatni, hogy a két köztársaság értelmiségi és elit rétegének az ország jövőjét illetően, milyen koncepciói voltak és milyen hatást tudtak gyakorolni a folyamatokra. Illetve a harmadik utas által végbemenő gazdasági és ideológiai változásokra is külön hangsúlyt fektettek, mint centrifugális erő tényezőre.
Leírás
Kulcsszavak
Jugoszlávia, Horvát tavasz, reformok, integráció
Forrás