Hallgatói dolgozatok (Politikatudományi Tanszék)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Politikatudományi Tanszék hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 232)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Milyen a romániai magyarok helyzete a Ceausescu érában, és mi vezetett a diktátor bukásához?
  Lemák, Valentin Tibor; Weaver, Eric Beckett; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozat Nicolae Ceausescu uralkodása alatti történésekből és eseményekből emel ki párat és mutat be a Romániában élő magyar kisebbségekkel kapcsolatosan. Pontosabban a magyar kisebbség kerül előtérbe és Ceausescu politikai tevékenységei-nemzetiségpolitikája. A dolgozat továbbá bemutatja, milyen nehézsegekkel nézett szembe egy magyar nemzetiségű román állampolgár. Az egyszerű élet több szegmense is szóba kerül, és azoknak a megnehezítése Ceausescu által. Ilyen szegmens például az oktatás-tanulás, munka, kultúra gyakorlása és az alapvető emberi jogok. A dolgozatba sajnos nem fért bele minden fontos történése az adott korszaknak, mégis képes szemléltetni az akkori körülményeket.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Lyndon B. Johnson és a Great Society
  Somogyi, Benedek; Balogh, László Levente; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Témám kiválasztásának több, különböző oka is volt. Elsősorban ezért választottam ezt a témát, mivel nagyon közel áll hozzám az Egyesült Államok történelme, melyet nagyon régóta figyelemmel kísérek és tanulmányozok. Legfőképpen a 20. század, annak is a második fele nagyon érdekes számomra, mind a történelmi jelentőségű események, mind pedig a politikai történések, és meghatározó reformok végett. Választásom másik jelentős oka pedig, a polgárjogi mozgalmak voltak. Akár a Malcolm X, akár a Martin Luther King Jr. Által vezetett mozgalmakról beszélünk, a létrejöttük, a felépítésük, valamit a törekvéseik és céljaik elérése nagyon érdekes és izgalmas téma, úgy gondolom. A mostani választásommal pedig, ezt a két dolgot könnyedén ötvözni tudtam, ugyanis a politikai történések és a Great Society dolgozatom fő szálai. Továbbá pedig nagyon érdekes még számomra dolgozatomban az a kettőség, amely Johnson elnök személyét illeti meg. Egyik oldalról egy konzervatív, rasszista megjegyzéseket gyakran hangoztató elnökről beszélhetünk, míg másik oldalról ő volt az a személy, aki az Egyesült Államok történelmében az egyik legtöbbet tette a kisebbségek felzárkóztatásáért, valamint az afroamerikai polgárok jogaiért.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A „Visegrádi Csoport” országainak a felmerülő földgáz-ellátási problémák megoldása érdekében való együttműködése
  Kerle, Balázs; Berényi, Zoltán; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Európa országaiban az energiapolitika az ezredforduló utáni első évtizedekben az egyik legfontosabb szakmai, politikai, illetve társadalmi kérdéssé vált. A globális gazdaság energiafelhasználása a XXI. század elejétől napjainkig fokozatosan növekedett és várhatóan ez a tendencia a továbbiakban is folytatódni fog. Az Európai Unió államai, különösen a közép-európai térség országai, egyre nagyobb mértékben függenek az energiahordozók importjától. Az importált energiahordozók mennyisége a közeljövőben várhatóan tovább fog növekedni. Dolgozatom első fejezetében az Európai Unió energia- és földgázellátását fogom áttekinteni, majd ezután a második fejezetben megvizsgálom az energetikával kapcsolatos alapfogalmakat, kérdéseket. Ezt követően a harmadik fejezetben a visegrádi országok szövetségének létrejöttét, a szövetség létrejöttének körülményeit, és a V4-csoport energiamixét mutatom be. Továbbá a „Visegrádi négyek” néven ismert országok földgázfelhasználására építő energiapolitikáját, az ezzel kapcsolatos együttműködéseiket, s az ezt megnehezítő folyamatokat fogom megvizsgálni. Többek között a következő kérdésekre keresem a választ: Miféle és milyen döntéseket hoztak a “Visegrádi négyek” csoportjába tartozó országok, a földgáz beszerzésével és felhasználásával kapcsolatban, és ezek mennyiben járultak hozzá ahhoz, hogy a földgázellátással kapcsolatban jelentős nehézségeik támadtak a 2010 utáni időszakban? Hogyan és milyen intézkedésekkel próbálják a „Visegrádi négyek” csoportjába tartozó országok megoldani az ebből fakadó problémákat, hogyan próbálják átvészelni ezt a kritikus időszakot? Vajon eljuthatnak-e az EU tagállamai és az EU- n belül a „Visegrádi négyek” oda, hogy függetlenedjenek az energiaimporttól? Az értekezésem összegző részében fogom felvázolni a dolgozatommal kapcsolatos következtetéseimet.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Kegyelet a politikában
  Tóth , Imre; Beckett Weaver, Eric; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozatom rávilágit arra hogy egyes korszakokat érintő, politikiai hatalmat gyakorló személyek hogyan befolyásolják az emlékezet politikát, és a kegyelet végrehajtását. Minden politikai korszaknak megvoltak a jellemzői, és prominens személyei, akik vagy a hátérben tevékenykedtek, vagy reflektorfényben szerepeltek. A kegyelet a legkényesebb terület, hiszen az elmúlás utolsó szakasza, és jelentős szerepe van abban hogy egy ember emlékét hogyan őrzi meg egy adott társadalom, közösség. A politikában vannak, és voltak olyan jelenségek ahol az érzelmek nem tudták befolyásolni a történéseket, eseményeket. Megpróbáltam megkeresni azokat a befolyásoló tényezőket, amik valóban megformálták a kegyelet gyakorlását, vagy teljes megsemmisitését.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Hogyan vált Adolf Hitler zsarnokká?
  Bakura, Bence; Nagy, Levente; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Dolgozatom során a náci Németország vitathatatlanul legkarizmatikusibb vezetőjének jellemrajzát, és a hatalomátvételre irányuló törekvéseit kívánom bemutatni. A dolgozat módszertana dokumentumelemzés. Adolf Hitler gyermekkorának, és a II. Világháború előtti Németországnak vizsgálatán keresztül.. A tanulmány első fejezetében a téma problémafelvetését ismertetem, illetve a zsarnokká válás folyamatának lépéseit elemzem, életrajzi adatok, illetve történelmi dokumentumok másodelemzése által. A továbbiakban azt kívánom szemléltetni, hogy az I. világháborút követő Németország gazdasági, illetve társadalmi közössége miként szolgált alkalmas táptalajként, a Hitleri Németország kibontakoztatására. Dolgozatom zárásaként pedig bemutatom azt a zsarnokot, aki harmincas évek politikai ideológiája mentén, irracionális katonai, illetve háborús törekvései által felforgatta az addigra polarizálódott, ám az I. világháború végkimenetelében korántsem belenyugvó Európát.