Szervezeti kultúra vizsgálatok a Debreceni Gyógyfürdő Kft-nél

Dátum
2010-05-07T07:49:22Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szervezeti kultúra lényegében egyfajta szociális összetartó erő, látható és láthatatlan elemekkel. Az ezekből az elemekből felépített erős szervezeti kultúra alakítja ki a vállalat dolgozóinak identitástudatát, segíti a célokkal való azonosulást, valamint stabilitást és egyszerűséget eredményez, ahogy a kultúrát általánosságban is a múlt történelmének, a jelenbeli cselekedeteink és hozzáállásaink, valamint jövőnkről alkotott elképzeléseink összességének tekinthetjük.

A szervezeti kultúrát vizsgáltam egy olyan szervezetnél, amelynek alapításáról Debrecen tanácsa már 1820. szeptember 20-án döntött, és a jogutód intézményei mind a mai napig eredményesen működnek. A debreceni gyógyfürdőzés, már több mint 180 éves múltra tekinthet vissza. Miután a Debreceni Gyógyfürdő Kft. egy egész komplexumot magába foglal, többek között a Aquatiqum Termál és Wellness Hotelt, a Lycium Hotelt, Régi Vigadó Éttermet, Aquaticum Mediterrán Élményfürdőt, Termál- és Strandfürdőt, Gyógyászati Részleget, Városi Sportuszodát, amelyeknek teljes körű vizsgálata nagyon nehézkes lett volna, ezért egy, a divíziókat átfogó témát a fürdőszolgáltatást vizsgáltam a szervezeti kultúra szempontjából.

A vizsgálataimat szakirodalmi feldolgozással indítottam, melynek során áttekinthettem a szervezeti kultúra fogalmi meghatározásait, a különböző szervezeti kultúra csoportosításokat, a szervezeti kultúra jelentőségét, sajátosságait. A mintavételezés során irányított, zárt kérdőívet használtam, amelyet a vizsgált szervezet dolgozóinak kétharmada kitöltött. Arra kerestem a választ, hogy milyen a szervezet ügyfélközpontúsága, mennyire fontosak a munkatársak, az eredmények és teljesítmények, az újításokra való törekvések, a költségérzékenység, a technológiai igényesség. A felsorolt tényezők megítélése hogyan alakul a szervezeten belül korcsoportok, legmagasabb iskolai végzettség, nemek, valamint beosztás alapján. A vizsgálatokból levont következtetések elősegíthetik, hogy a szervezetnél sikerüljön kialakítani egy kellemesebb munkahelyi légkört, hatékonyabbá lehessen tenni a szervezet működését.

Leírás
Kulcsszavak
szervezeti kultúra, menedzsment, motiváció, munkahelyi légkör
Forrás