Egy vágócsirke továbbfeldolgozó üzem létesítésének beruházás-gazdaságossági vizsgálata

Dátum
Szerzők
Birtók, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az elmúlt évtizedek alatt az összes húsféleség közül a baromfihús-termelése nőtt a legerőteljesebben. A lakosság életszínvonalának emelkedésének hatására egyre növekszik a kereslet a kényelmi, magasabban feldolgozott termékek iránt. A magyar baromfiágazat, ezen belül is a vágócsirke vertikum legfőbb problémái a tartósan alacsony jövedelmezőség, valamint az objektív versenyhátrányok megléte a nemzetközi konkurenciával szemben. A versenyhátrány okozója az elégtelen termékfejlesztés és innováció a feldolgozó szférában, valamint az, hogy a feldolgozóknál a magas hozzáadott értékű termékek alacsony részarányt képviselnek a termék-szortimenten belül.Dolgozatom középpontjában egy magyarországi vágócsirke vertikumban működő integráció továbbfeldolgozó üzem létesítő beruházása áll. Feltételezésem értelmében az integráció jövedelmezősége hosszútávon javul, ha a cégcsoport alkalmazkodik a változó piaci igényekhez, és növeli az általa előállított késztermékek feldolgozottsági fokát. Célkitűzésem ezen üzemlétesítő beruházás, illetve, az ezt megtestesítő műszaki fejlesztés indokoltságának és életképességének vizsgálata.
Leírás
Kulcsszavak
beruházás, vágócsirke, továbbfeldolgozó
Forrás