Olaszország gazdasági fejlődése a II. világháború után: az észak és dél ellentét kiemelése

Dátum
2008-09-03T09:13:12Z
Szerzők
Mózsa, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám célja Olaszország II. világháború utáni gazdasági fejlődésének bemutatása az észak-dél ellentét középpontba állításával. A 2. fejezetben leírom, hogyan sikerült a gazdasági problémákon úrrá lenni és minek köszönhetően alakult ki a gazdasági csoda. A következő, Makroregionális tagozódás Olaszországban című részben kiemelem, hogy Itália a regionalizált államok egyik legékesebb példája. A negyedik fejezet Olaszország külpolitikáját tárgyalja: bemutatásra kerülnek azok a lépések, amelyek az ország külpolitikai helyzetének stabilizálását, a gazdasági vérkeringésben maradását segítették. Végül az utolsó részben Itália tőkepiaci működését meghatározó tényezők kerülnek a fókuszba.
Leírás
Kulcsszavak
regionalizált állam, észak – dél ellentét, harmadik Olaszország, európai integráció, strukturális problémák az iparban, mezőgazdaságban, akvizíciós és zöldmezős beruházások
Forrás