Lessons of the Value Assessment

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
IThe students going into vocati onal schools generally present a poor performance in the primary school, they experience much failure, because they have to repeat classes or their study achievements are hardly bett er than 2 (a pass). According to the results of research works, vocati onal school students are exclusively those, who have been forced into this area by the harsh social determining factors. Their value-orientati on/value-selecti on are greatly infl uencedby their starti ng point (family environment). Most of the children admitt ed to vocati onal schools come with signifi cant social and educati onal disadvantage. Most of the gypsy pupils suff er from such a failure at the very beginning of their school studies that they drop out. The failures are expressed in their defi ciency in studies but the sensiti vity, the lack of ability to tolerate failures are also important in case of the gypsy children. Sti ll, the further educati on is the channel of social mobility. Major questi ons of the assessment: can the underprivileged situati on of these young roma people be eliminated using this unique value training programme applying its various teaching mean; will the secondary citi zen feeling be reduced or eliminated through collecti ve work and learning the instruments and methods to be used for promoti ng personal advancement; will the value-programme solve the existi ng confl icts between the young ones, who treat the school as a strange insti tute and the teachers, who consider the young ones who disapprove of the existence of school if they mutually accept the status of being diff erent; will the special value training programme provide enough knowledge to give chance for the parti cipants to becompeti ti ve on their life. The answer of the four-years assessment is that these young roma ones can be changed.
Az általános iskolában folyamatosan utolsó helyen álló, kudarcélményekkel gazdagon rendelkező, elégségessel átbukdácsolók keresik a szakképző intézeteket. A kutatások azt igazolják, szakmunkástanuló az lesz, akit a kemény társadalmi determinánsok erre a területre sodornak. Értékorientációjukat, értékválasztásukat jelentős mértékben befolyásolja ez az indulás-indítt atás. A szakképző iskolákba felvett gyerekek túlnyomó többsége jelentős szociális,művelődési-műveltségi hátránnyal érkezik. A cigány gyerekek jó része már az iskolai tanulmányaik elején annyi kudarcot szenved, hogy kimarad, lemorzsolódik. A kudarcok a tanulmányi elégtelenségben fejeződnek ki, de nagy szerepet játszik a cigány gyerekek érzékenysége, sérülékenysége, alacsony fokú kudarctűrő képessége. Ugyanakkor a társadalom mobilizációs csatornája napjainkban is változatlanul a továbbtanulás. A vizsgálat fő kérdései: a jelentős társadalmi hátránnyal, általános és szakirányú műveltség komoly hiányával, ingerszegény környezetből érkező, helyenként deviánsnak tűnő módon viselkedő roma fi atalok lemaradása behozható e speciális értékadó képzés oktató - nevelő eszközrendszerével; az esélylehetőség, a továbbjutás módszereinek és eszközeinek megismertetése, a közösségi munka oldja-, illetve csökkentheti -e a meglévő kisebbségi érzést; a másság megismertetésére szolgáló érték-program oldja-e a meglévő ellentéteket az iskolát idegen intézménynek tartó, a fi atalokat pedig iskolaellenesnek vélő pedagógusok között ; a kutatások igazolják-e a feltételezést, mely szerint a speciális érték-képzési program elegendő esélyt biztosít a helytálláshoz. A vizsgálat mintegy négy éven át zajlott . Eredményei szerint ezek a roma fi atalok megváltoztathatók.
Kulcsszavak
roma identity – double identity, prejudice, poverty and deprivation, values, ,integrated education, roma identitás-kettős identitás, előítéletek, szegénység és megfosztottság, értékek, integrált oktatás
Forrás
Gyűjtemények