Egy fémfeldolgozó Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése 2007 és 2011 között

Dátum
2012-11-29T08:25:21Z
Szerzők
Lukács, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy fémfeldolgozó Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét vizsgáltam meg a 2007-2011. évi beszámolók alapján. A gazdasági elemzést mutatószámok segítségével végeztem el a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet adatait felhasználva. Dolgozatom első részében a vagyoni helyzetet vizsgáltam vertikális és horizontális mutatószámok segítségével. Ezután a pénzügyi helyzetet likviditási és eladósodottsági mutatók segítségével elemeztem. A következő részben a jövedelmezőségi helyzet elemzésénél árbevétel arányos, tőkearányos és eszközarányos mutatókat számoltam. Végezetül következtetéseket és javaslatokat fogalmaztam meg, illetve összefoglaltam dolgozatomat.
Leírás
Kulcsszavak
gazdasági elemzés, vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet, jövedelmi helyzet
Forrás