A 2001. évi tiszai árvíz hidrológiai jellemzői és árvízvédelmi következményei

Dátum
Szerzők
Bartha, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomat a 2001. évi tiszai árvíz hidrológiájáról és annak árvízvédelmi következményeiről írtam. Az árvízvédelem mindig fontos szerepet játszott az emberiség történelmében, hiszen a szeszélyes folyó hatalmas mérete és kiöntése folyamatos problémát jelentett. A Tisza szabályozása az 1840-es években kezdődött el gr. Széchenyi István és Vásárhelyi Pál közreműködésével. 2001.márciusában hatalmas árvíz sújtotta a Felső-Tisza-vidéket. Dolgozatom legfőbb célkitűzése az volt, hogy a számtalan tiszai káresemény közül ezt az egy árvízi eseménysorozatot részletesen bemutassam. A munkámban továbbá bemutattam az egyik érintett községet, egyben szülőfalumat, Tákost. A dolgozat végén a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretein belül megvalósult projekteket is ismertettem.
Leírás
Kulcsszavak
árvíz, Tisza, árvízvédelem
Forrás