Hallgatói dolgozatok (Földtudományi Intézet)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A DE Természettudományi és Technológiai Kar Tanácsának 2009. november 25.-i határozata alapján a jövőben elektronikus formában is elhelyezésre kerülnek a szakdolgozatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett egyetemi archívumban, a DEAba. A szakdolgozatok az archívumból kizárólag a Debreceni Egyetem IP-címeiről hozzáférhetőek, azokat nem lehet kinyomtatni, és azokból szövegrészeket nem lehet kiemelni.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 345)
 • Tétel
  Embargó alatt
  A BKM Nonprofit Zrt. fenntarthatósági politikája
  Harmath, Laura Tímea; Fazekas, István; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Földtudományi Intézet
  A BKM Nonprofit Zrt-nek nagy szerepe van, a fenntarthatóság, fenntartható jövő kialakulásában, hiszen a Főváros, mint tulajdonos több olyan szervezetnek a tagja, aminek a célja a fenntartható jövő kialakítása. Ezért olyan formai követelményeket vesz alapul, amik nemzetközileg is elismertek (pl. ESG). Olyan akcióterveket készít és olyan cég politikát alkalmaz, amik összhangban vannak egymással. A Főváros és a BKM Nonprofit Zrt. együtt sokat tehet a fenntartható jövőért.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Hallgatói attitűdformálás a klímaváltozás kapcsán
  Kissné Csorba, Erika; Fazekas, István; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Földtudományi Intézet
  A szakdolgozatom problémafelvetése abból indul ki, hogy hogyan lehetne az óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók klímaváltozással kapcsolatos attitűdjét úgy formálni, olyan tudás birtokába juttatni őket, hogy a 21. század kihívásai közepette is helyt tudjanak állni és ismereteiket a következő nemzedékeknek is át tudják adni. A vizsgálódásom azt erősítette meg bennem, hogy tovább kell erősítenem az oktató-nevelő munka hatékonyságát, a hallgatók természettudományos kompetenciáinak a fejlesztését annak érdekében, hogy a megszerzett tudásukat ne csak alkalmazni tudják, hanem hatékonyan tovább is tudják adni a következő generációknak, akikből így a környezetükért felelős állampolgárok nevelődhetnek.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Antropogén táji folyamatok, tájváltozások vizsgálata Nyíregyháza külterületén
  Balázs, Dávid Norbert; Fazekas, István; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Földtudományi Intézet
  Dolgozatomban egy Nyíregyháza délkeleti külterületén található mintaterületen végeztem tájföldrajzi, tájökológiai vizsgálatokat. Terepi bejárás, illetve műholdfelvételek elemzésének segítségével megvizsgáltam az egyes területhasználati kategóriák megoszlását, területi kiterjedését. Felmértem a mintaterület élőhelyeinek, tájtípusainak bolygatottságát, a bolygatottság forrását jelentő bolygatásfolyamatokat és tájelemeket. Végül a Corine Land Cover felszínborítási adatainak felhasználásával, valmint saját kutatómunkám alapján kimutattam a vizsgált helyszínen 1990 és 2022 között bekövetkezett tájváltozásokat.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az éghajlatváltozási információk szerepe Magyarországi környezeti állapotváltozásának területi értékelésében
  Zentai, Sára; Czira, Tamás; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Földtudományi Intézet
  A diplomamunkámban az antropogén éghajlatváltozás miatt a következő évszázadra prognosztizált változásokat vizsgáltam annak a természeti erőforrásokra gyakorolt várható hatások tükrében. erőforrásaink állapota és várható változásuk a klímaváltozás hatására. és ma hazánkban milyen információs rendszerek segítik a felkészülést. A szakirodalmi áttekintés során bemutattam az antropogén éghajlatváltozás okait, az elmúlt évtizedekben megfigyelt, illetve a következő évszázadban várható éghajlati tendenciákat hazánk területén, illetve kitérem arra, hogy vizsgált regionális éghajlati modellek szerint a klímaváltozás hatására hogyan változnak az időjárási szélsőségek, ezekre milyen területi eloszlás lesz a jellemző. A hazai klímapolitika alapdokumentumainak felhasználásával összegeztem hazánk környezeti elemeinek az állapotát, vizsgálva a környezeti erőforrások állapotváltozását és a klímaváltozás várható hatásait. A szakdolgozatom utolsó fejezetében a felhasznált szakirodalom alapján az éghajlati sérülékenység fogalmának komplexitását és az éghajlati sérülékenységvizsgálat területi aspektusait foglaltam össze, és kitértem arra, hogyan fejlődtek az éghajlati információs rendszerek Magyarországon az elmúlt húsz évben, ezek közül is részletesen kitérve a NATéR felépítésére.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A magyar villamosenergia-rendszer jellemzése a klímaváltozás tükrében
  Greff, Katalin; Tóth, Tamás; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Földtudományi Intézet
  Átfogó kép a magyar villamosenergia-rendszerről a klímavédeli célok figyelembevételével. Röviden ismertetésre kerül az éghajlatváltozás, a globális trendek és az Európai Unió klíma- és energiastratégia törekvése. A magyar villamosenergia-rendszer keresleti és kínálati oldalról történő bemutatása mellett szó esik az ellátásbiztonságról és a jövőbeli kilátásokról.
A DEENK Digitális Adattárába feltöltött tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33§ -ban meghatározott módon használható fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti. Letölteni, elektronikus adathordozóra vagy papírra másolni, üzletszerűen felhasználni és módosítani tilos.