A PARMEN Konzervipari Zrt. tevékenységének komplex elemzése a 2007-2011. évi éves beszámolók alapján

Dátum
2012-10-25T09:11:08Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájaként a Parmen Konzervipari Zrt. komplex elemzését választottam a 2007-től 2011-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Dolgozatomban egy olyan vállalkozást mutatok be, amely a globális recesszió, és az iparágat sújtó negatív hatások ellenére is képes a folyamatos növekedésre és a jövedelmező gazdálkodásra.Célom az volt, hogy a rendelkezésemre bocsátott éves beszámolók alapján valós összképet készítsek a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve részletes betekintést nyerjek a vállalat gazdálkodásába.

Leírás
Kulcsszavak
elemzés, árfolyam, gazdasági elemzés
Forrás