Income situation, income conditions and income inequalities among the inhabitants of those living in settlement conditions

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Absztrakt
Leírás
In the studied impoverished neighborhood, the incomes are significantly lower than the incomes typical of the national and the Northern Great Plain region. The low income is due to unfavorable employment, low educational level and household size. The national average is 2.3 people per household, however, here there are 3.2 per household. A significant part of the population finds it very difficult to live only from their income. In terms of livelihood-related expenditures, expenses related to houseing is the biggest problem for inhabitants. Typically, they are not able to pay their bills and deferring payments usually for rent and utilities is common. At the same time, income inequality exceeding the national average is found int the neigborhood. This is primarily due to the very favorable situation of the top 10%of those living there. this top 10% are characterized not only by the net amount of their income, which is significantly higher than in the neighborhood and also to a lesser extent higher than the national average. Not only are their incomes higher but they have smaller households and are fully employed.
A vizsgált telepen a jövedelmek jelentősen elmaradnak az országos, illetve az Észak-alföldi régióra jellemző értékektől. Ennek hátterében a kedvezőtlen foglalkoztatottság, az alacsony iskolai végzettség, valamint a háztartások nagysága áll. Míg országosan 2,3 fő él átlagosan egy háztartásban, a telepen 3,2 fő. A lakosok jelentős része csak komoly nehézségek árán tud megélni a rendelkezésre álló jövedelmekből. A megélhetéssel kapcsolatos kiadások tekintetében a telepi lakosok számára a lakhatással kapcsolatos kiadások jelentik a legnagyobb problémákat, jellemző a befizetések elmaradása, halasztása, elsősorban a lakbér és a közüzemi díjak esetében. A telepen ugyanakkor az országost is meghaladó mértékű jövedelmi egyenlőtlenségek mérhetőek, aminek hátterében elsősorban a legfelső jövedelmi tized igen kedvező helyzete áll. Körükben nemcsak a telepre jellemző átlagértéket jelentősen meghaladó nettó jövedelmek jellemzőek, amely kis mértékben ugyan, de még az országos átlagnál is magasabb, hanem a jóval kisebb háztartásnagyság, illetve a teljeskörű foglalkoztatottság.
Kulcsszavak
income, income conditions, income inequality, jövedelem, jövedelmi viszonyok, jövedelmi egyenlőtlenségek
Forrás